Fuldautomatisk stokerfyr med magasin
til villa - landbrug - erhverv

DANMARKS VARMEMESTER
MULTI-HEAT
Stokerkedel til biobrændsel,
træpiller, skovflis & korn

Type MULTI-HEAT
FULDAUTOMATISK STOKER-
KEDEL MED MAGASIN

# Til økonomisk miljøvenligt forbrænding af forskellige brændselsformer som træpiller, korn og skovflis.
# Stor fyringskomfort og konstant varme. Meget høj nyttevirkning 89 – 91%.
# Enkel betjening ved trinløs indstilling af ydelse fra 30 – 100% på digital styring med mange funktioner. Kedlen kræver ikke lagertank.
# Udsatte dele af fyrboksen er udført af syrefast rustfrit stål (AISI316L). Øvrige røggasberørte stålplader er 6mm tykke
# Med automatiske tilbagebrændingssikring.
# Røgafgang ovenud.
# Uden indbygget varmtvandsforsyning og shuntventil.
# Leveres komplet færdigmonteret med magasin, kappe og styring.

Skovflis: Der skal anvendes finflis, 15-30mm,
eller 5-50mm med vandindhold max. 25%.
15 rummeter nåletræflis erstatter ca.1000 liter olie.*
11 rummeter løvtræflis erstatter ca. 1000 liter olie.*

Træpiller: fremstilles af biprodukter fra træindustrien,
f.eks. af spåner og savsmuld, som presses til piller.
2,2Kg træpiller erstatter ca. 1 liter fyringsolie.*

Korn: f.eks. fra braklagte marker (energiafgrøder)
kan udmærket anvendes som brændsel.
2,5Kg korn erstatter ca. 1 liter fyringsolie.*

*De anførte brændværdier er vejledende.

Ring og få et godt tilbud